Pogoji sodelovanja

1. DOLŽNOSTI AMBASADORJA

Ambasador, ki se je strinjal s pogoji sodelovanja, bo pripravil/objavil vse vsebine (neobdelan material/objave/story) za katere se je s podjetjem Be Healthy d.o.o. (FutuNatura) dogovoril preko elektronske pošte. Njegovo delo bo pošteno in pristno. Promoviral bo tudi svojo personalizirano kodo za popust, če je tako dogovorjeno.

2. PRAVICE AMBASADORJA

Ko ambasador vsebine ustvari/objavi, mu pripada kompenzacija, za katero se je dogovoril s podjetjem Be Healthy d.o.o. (FutuNatura) preko elektronske pošte.

3. AVTORSKE PRAVICE

Ambasador, ki se je strinjal s pogoji sodelovanja, dovoljuje, da vsebino, ki jo ustvari tekom sodelovanja, podjetje Be Healthy d.o.o. (FutuNatura) uporabi pri svojih marketinških aktivnostih (spletna stran, socialna omrežja …). Dovoljenje je časovno neomejeno in velja tudi v primeru, da se sodelovanje preneha.